Psicologia

 • Avaluacions psicopedagògiques
 • Problemes emocionals
 • Problemes de personalitat
 • Conducta
 • Agressivitat
 • Orientació envers els estudis
 • Coaching
 • Habilitats socials i de comunicació
 • Autoestima
 • Escola pares i fills
 • Depressió, ansietat i angoixa
 • Conductes antisocials
 • Transtorns de l'espectre autista (Autisme, síndrome d'Asperger, etc.)

 

 

Pedagogia

 • Tècniques d’estudi
 • Trastorn del dèficit d’atenció (TDAH)
 • Treball de la lectoescriptura
 • Ortografia, disgrafia, dislèxies i discalcúlia
 • Creació d’hàbits de treball.
 • Concentració i memòria

 

Logopèdia

 • El llenguatge oral
 • Avaluacions del llenguatge
 • Expressió verbal i motora
 • Dislàlies
 • Sordeses
 • Comprensió auditiva
 • El quequeig
 • Afàsies