De manera individualitzada.

 

En grups reduïts, de dues, tres o quatre persones màxim, en funció de les necessitats de cada alumne.

 

Coordinació amb l'escola, la família i els equips terapèutics.