Reforç i orientació de totes les matèries i continguts de Primària, ESO i Batxillerat en classes individuals o grups reduïts de 2, 3 o 4 alumnes com a màxim.

Preparació per als exàmens d’Accés a Grau Mig i Grau Superior en grups reduïts.