Adaptant-nos a les noves necessitats de la societat i coneixent que un dels símptomes més habituals del post-covid té efectes sobre la memòria i les capacitats d'aprenentatge, obrim una aula per la reeducació d'aquests trastorns cognitius en adults.

 

Les tècniques que apliquem pretenen millorar la memòria a curt termini, la capacitat d'atenció, l'orientació espacial, el raonament lògic, entre d'altres aspectes.