Durant l'estiu, i per les recuperacions de setembre, Àbac ofereix cursos intensius i personalitzats de totes les matèries per preparar les diverses proves.